Ein Hegwyddorion Arweiniol

Ein Hegwyddorion Arweiniol

Ein Gwerthoedd, Ymddygiad, ac Ymddygiad

Gan fanteisio ar ein hasedau unigryw, mae Huasheng wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau uwchraddol sy'n gwella ac yn gwneud y gorau o berfformiad ein cwsmeriaid.

 

Ein hymrwymiad i Gwsmeriaid

Mae Huasheng wedi ymrwymo i ragoriaeth ym mhopeth yr ydym yn ceisio ei wneud. Ein nod yw gwneud busnes mewn ffordd gyson a thryloyw gyda'n holl gleientiaid. Mae cwsmeriaid yn ymddiried ynom yn fawr, yn enwedig o ran trin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol. Mae ein henw da am uniondeb a delio teg yn hanfodol bwysig wrth ennill a chadw'r ymddiriedaeth hon.

 

Mae ein Busnes yn dechrau gyda phobl wych

Yn Huasheng, rydyn ni'n biclyd gyda phwy rydyn ni'n eu llogi ac rydyn ni'n llogi pobl â chalon. Rydym yn canolbwyntio ar helpu ein gilydd i fyw'n well. Rydyn ni'n poeni am ein gilydd, felly mae gofalu am y cwsmeriaid yn dod yn naturiol.

 

Cod Moeseg

Mae Cod Moeseg Huasheng a pholisïau Huasheng yn berthnasol i holl gyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr Huasheng y cwmni. Fe'u dyluniwyd i helpu pob gweithiwr i drin sefyllfaoedd busnes yn broffesiynol ac yn deg.

 

Llywodraethu Corfforaethol

Mae Huasheng wedi ymrwymo i gadw at egwyddorion cadarn llywodraethu corfforaethol ac mae wedi mabwysiadu arferion llywodraethu corfforaethol.