Ein Hanes

Ein Hanes

YN 2004   Gweu Euipment Cyflwynodd Huasheng swp o 6 offer gwau gan Jiangsu.

YN 2006   Adran Ymchwil a Datblygu Mae gan Huasheng ei adran Ymchwil a Datblygu ei hun gydag 1 dylunydd.

YN 2008   Mewnforiodd Huasheng 4 set o beiriannau gwau o Ewrop.

YN 2009   Cymerodd Huasheng ran yn y sioe gyntaf yn Ffair Treganna.

YN 2012   Mewnforiodd Huasheng 8 set arall o beiriannau gwau o Ewrop.

YN 2015   Sefydlodd Huasheng y swyddfa gangen yn Fuzhou.

YN 2016   Enillodd Huasheng Dystysgrif Tecstilau Ecolegol.

YN 2017   Tystysgrif Safon 100 Oeko-tex Caffaeledig.

YN 2018   Enillwch dystysgrif BSCI.

YN 2020   Rydyn ni bob amser ar y ffordd.